Таблици с вероятностите в Тексас Холдем

 

Виж/изтегли като пдф

 

Стартови ръце

Вероятност да бъдат раздадени АА

220 към 1
(или 0.45%)

Вероятност да бъдат раздадени АА или КК

110 към 1
(или 0.90%)

Вероятност да бъде раздаден чифт

16 към 1
(или 5.88%)

Вероятност да бъдат раздадени АК (от една боя)

331 към 1
(или 0.30%)

Вероятност да бъдат раздадени АК (от различни бои)

110 към 1
(или 0.90%)

Вероятност да бъдат раздадени АК (от една или различни бои)

82 към 1
(или 1.20%)

Вероятност да бъдат раздадени две карти от една боя

3.3 към 1
(или 23.3%)

Вероятност да бъдат раздадени АА, КК или АК

46 към 1
(или 2.13%)

 

Когато държим чифт в стартовата си ръка

Вероятност да флопнем сет или по-добро

8.5 към 1
(или 10.5%)

Вероятност да флопнем сет

7.5 към 1
(или 11.8%)

Вероятност да флопнем фул хаус

136 към 1
(или 0.73%)

Вероятност да флопнем каре

407 към 1
(или 0.25%)

Вероятност да направим сет или по-добро до ривъра

4.2 към 1
(или 19.2%)

 

Когато държим две карти от една боя

Вероятност да флопнем флъш

118 към 1
(или 0.84%)

Вероятност да флопнем флъш дроу

8.1 към 1
(или 11.0%)

Вероятност да флопнем бекдор флъш дроу

1.4 към 1
(или 41.7%)

Вероятност да направим флъш до ривъра

15 към 1
(или 6.25%)

 

Когато държим две карти от различни бои

Вероятност да флопнем флъш дроу

88 към 1
(или 1.12%)

Вероятност да флопнем бекдор флъш дроу

6.8 към 1
(или 12.8%)

Вероятност да направим флъш до ривъра

53 към 1
(или 1.85%)

 

Когато държим две карти които не са чифт

Вероятност да флопнем поне чифт

2.1 към 1
(или 32.3%)

Вероятност да флопнем чифт

2.5 към 1
(или 28.6%)

Вероятност да флопнем два чифта (използвайки и двете ни раздадени карти)

49 към 1
(или 2.00%)

Вероятност да флопнем каквито и да било два чифта

24 към 1
(или 4.00%)

Вероятност да флопнем сет

73 към 1
(или 1.35%)

Вероятност да флопнем фул хаус

1087 към 1
(или 0.09%)

Вероятност да флопнем каре

9799 към 1
(или 0.01%)

 

Вероятности на флопа

Вероятността на флопа да бъдат раздадени три еднакви карти

424 към 1
(или 0.24%)

Вероятността на флопа да бъдат раздадени две еднакви карти

5 към 1
(или 16.7%)

Вероятността на флопа да бъдат раздадени карти от една боя

18 към 1
(или 5.26%)

Вероятността на флопа да бъдат раздадени две карти от една боя

0.8 към 1
(или 55.6%)

Вероятността на флопа да бъдат раздадени карти от различни бои

1.5 към 1
(или 40.0%)

Вероятността на флопа да бъдат раздадени три поредни карти

28 към 1
(или 3.45%)

Вероятността на флопа да бъдат раздадени две поредни карти

1.5 към 1
(или 40.0%)

Вероятността на флопа да не бъдат раздадени поредни карти

0.8 към 1
(или 55.6%)

Вероятността да бъде направен фул хаус или по-добро от флопнат сет до търна

5.7 към 1
(или 14.9%)

Вероятността да бъде направен фул хаус от флопнати два чифта до търна

11 към 1
(или 8.33%)

Вероятността да бъде направен флъш от флопнат отворен флъш дроу до търна

4.2 към 1
(или 19.2%)

Вероятността да бъде направен стрейт от флопнат отворен стрейт дроу до търна

4.9 към 1
(или 16.9%)

Вероятността да бъде направен стрейт от флопнат дупчен стрейт дроу до търна

11 към 1
(или 8.33%)

Вероятността да бъде направен чифт от две оувър карти на флопа до търна

6.8 към 1
(или 12.8%)

 

Вероятности на търна

Вероятността да бъде направен фул хаус или по-добро от сет до ривъра

3.6 към 1
(или 21.7%)

Вероятността да бъде направен фул хаус от два чифта до ривъра

11 към 1
(или 8.33%)

Вероятността да бъде направен флъш от четири карти от една боя до ривъра

4.1 към 1
(или 19.6%)

Вероятността да бъде направен стрейт от отворен стрейт дроу до ривъра

4.8 към 1
(или 17.2%)

Вероятността да бъде направен стрейт от дупчен стрейт дроу до ривъра

11 към 1
(или 8.33%)

Вероятността да бъде направен чифт от две оувър карти до ривъра

6.7 към 1
(или 13.0%)

 

Вероятности от флопа до ривъра

Вероятността да бъде направен фул хаус или по-добро от флопнат сет до ривъра

2 към 1
(или 33.3%)

Вероятността да бъде направен фул хаус или по-добро от флопнати два чифта

5.1 към 1
(или 16.4%)

Вероятността да бъде направен флъш от флопнат отворен флъш дроу до ривъра

1.9 към 1
(или 34.5%)

Вероятността да бъде направен флъш от флопнат бекдор флъш дроу до ривъра

23 към 1
(или 4.17%)

Вероятността да бъде направен стрейт от флопнат отворен стрейт дроу до ривъра

2.2 към 1
(или 31.3%)

Вероятността да бъде направен стрейт от флопнат дупчен стрейт дроу до ривъра

5.1 към 1
(или 16.4%)

Вероятността да бъде направен чифт или по-добро от две оувъркарти на флопа до ривъра

3.2 към 1
(или 23.8%)

 
Виж/изтегли като пдф

Вижте още ...